ยธ. มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม

ยธ. มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องฟินิกซ์ ๑ - ๒ อาคารเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

         ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายโมฮ์เซ็น โมฮัมมาดิ (H.E. Mr. Mohsen Mohammadi ...

พระองค์ภาฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

พระองค์ภาฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

         ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและร ...

รมว.ยุติธรรม-แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ต้องขังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำหลังพ้นโทษ

รมว.ยุติธรรม-แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ต้องขังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำหลังพ้นโทษ

        ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัท เกรทวอลล (๑๙๘๘) จำกัด จังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรรม และกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้อ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

        ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H ...

ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

         ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๘ พร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ที่ว่าการอำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุท ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศว ...