"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที

         ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าขนอม พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องปร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านยุติธรรม จังหวัดระยอง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านยุติธรรม จังหวัดระยอง

             ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่งานด้านยุติธรรม และเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๘ โดยเดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา ...

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส ...

“ยุติธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (DJOP Vocational Skills Competition : DJOP VSC ๒๐๑๘) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิ ...

"ยุติธรรม" จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา

"ยุติธรรม" จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา

           ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิท ...