รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เดินหน้าดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่         เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๑) ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญต่อการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูแลประชาชนในช่วงการซ้อมใหญ่ และวันพระราชพิธีฯ

 ๒) ขอให้กรมราชทัณฑ์ พิจารณาจำแนกและเตรียมการให้ผู้ต้องขังที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

๓) ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการร่วมกันปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --