ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

         ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ
โอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอาราม
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๔,๔๕๒ บาท
ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --