รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน
เกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การส่งเสริม
การคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพ และความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --