๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง กทม.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส.
โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ

         สำหรับภายในงาน มีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี
พร้อมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุน “กำลังใจ พ้นภัยยาเสพติด” โดยรายได้จะนำไป
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดต่อไป ตามแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บำบัดรักษายาเสพติด ที่ให้โอกาส ให้ทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฯ
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดสมัครใจเข้าบำบัดฯ และเชื่อในกระบวนการรักษาฯ
และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ต้องได้รับการบำบัดรักษา
และให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ นอกจากนี้เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบ
รางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจำปี 2560 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --