รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

         ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปภารกิจและมอบนโยบาย
การทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน 

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เร่งรัดการดำเนินงานคดีที่มีผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะกรณีปัญหาการกู้เงิน
จากสถาบันโดยใช้เอกสารที่มีการปลอมแปลง ปัญหาหนี้นอกระบบ และแชร์ลูกโซ่
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยให้กรอบระยะเวลา
ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน และจะกระชับระยะเวลาการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสอบสวน
คดีพิเศษและแจ้งเตือนภัยประชาชนให้มากขึ้น และเน้นย้ำเรื่องการอำนวยความยุติธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
พร้อมทั้งมอบนโยบายเพิ่มเติม คือ เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบปรามทุจริต
คอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ธำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม
และสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน
         ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่า ให้มีความมั่นใจและภูมิใจกับงานที่ทำ รู้ว่างานนั้นยาก
แต่ขอให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --