รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑

         ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑ ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย
วิถีราชทัณฑ์ มุ่งมั่นสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

         รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดี มีความรู้ สู่สังคม ผ่านทาง
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพ โดยรายได้ภายหลัง
หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจ่ายเป็นเงินรางวัลปันผลให้แก่ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมต่อไป ทั้งนี้
อยากขอโอกาสจากสังคม ในการเปิดรับผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาในด้านต่างๆ
กลับสู่สังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากบุคคลเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ก็จะไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ดังคำกล่าวที่ว่า "ประชารัฐร่วมใจ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง"

         ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโล่รางวัล
ให้แก่ผู้แทนจากเรือนจำและทัณฑสถานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์
ราชทัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๑ ในประเภทต่างๆ จำนวน ๑๘ รางวัล

          ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำคณะผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่จัดแสดงภายในบูธจากเรือนจำและ
ทัณฑสถานทั่วประเทศ

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าราชทัณฑ์โดยฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจำและ
ทัณฑสถานต่างๆ  สามารถเลือกซื้อสินค้าในงานนิทรรศการฯดังกล่าว ได้ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือผ่านสื่อออนไลน์ได้ที่ www.gpgpthai.com, ID Line:gpgpthai,
Facebook:E-Commerce ราชทัณฑ์ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ ๘๒๗ ๓๕๖๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --