รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค

          ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้การต้อนรับ นายแอนดรูว์ กิลมัวร์ ผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค พร้อมคณะ ในโอกาสหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง ความมุ่งมั่นในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
การหารือด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
นอกจากนี้ หารือด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย
ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้ออกไปแพร่กระจาย
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --