รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ
นายเมอีร์ ชโลโม (Mr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย
พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือ
แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐอิสราเอลกับประเทศไทยในด้านกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งนวัตกรรมด้านทหารและด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการชลประทานที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --