รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม
ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ
นายปีร์กะ ตาปีโอละ (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป
ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือข้อราชการในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --