สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

               สำหรับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่มีกำหนดโทษไม่เกิน ๓๐ ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง จำนวนประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังควบคู่กับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย โดยมีการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นห้องสมุดขนาดกลาง ตามความจุมาตรฐานการควบคุมผู้ต้องขัง ตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ คน โดยมีพื้นที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โดยในปี ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (PMB) เข้ามาใช้ดำเนินงานภายในห้องสมุด เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างความตระหนักในการเร่งพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังต่อไป

********************

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --