รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางตะละตา อะทิคูลาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยม ระชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อาทิ เรื่องปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการป้องกันอาชญากรรม อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้มีในระดับสากลต่อไป

          จากนั้นกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางตะละตา อะทิคูลาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและคณะ ณ ครัวชวนชม พร้อมทั้งนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --