ยุติธรรม เร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโนมา ๒-๓ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาความก้าวหน้ากับการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล : อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรนซี่ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) Mr.Julien Garsany รองผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และหาทางออกที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ในการบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อสามารถดำเนินการกับองค์กรอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน  กล่าวปาฐกถาพิเศษ ใจความตอนหนึ่งว่า ในปัจจุบัน เงินดิจิทัล ถือเป็นปัญหาด้านอาชญากรรมอย่างหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการออกแบบให้คริปโตเคอเรนซี่แตกต่างจากเงินตราทั่วไป ทำให้ภาครัฐติดตามการเคลื่อนไหวของธุรกรรมได้ยาก องค์กรอาชญากรรมจึงใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมาย เช่น ฟอกเงิน หรือสนับสนุนการก่อการร้าย เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซี่ บล็อกเชน และบิทคอยน์ เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามีการจัดประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน ป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --