รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง และติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นที่ตำบลบุญทัน โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล ปัญหารวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ วัดคลองเจริญธรรมมาวาส บ้านคลองเจริญ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

            โอกาสนี้ พล.อ.อ.ประจินฯ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและนำเอาสภาพปัญหาผลกระทบรายงานไปยังปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีในสังกัดให้รับทราบ เพราะเรื่องดังกล่าวรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่เจ็บป่วยต้องเร่งดำเนินการร่วมกับ โรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลในจังหวัดให้เข้ามาดูแล พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับตำบลบุญทัน 2 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากการใช้สารเคมีจนทำให้ต้องกลายเป็นผู้พิการ จำนวน 6 ราย คนละ 2,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

            จากนั้น พล.อ.อ.ประจินฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสานเพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างของนายอ่อนสา อาสาธง และแปลงปลูกไผ่ของนายกุมาร บานเย็น บ้านแสงอรุณ ตำบลบุญทัน (บุญทัน model) พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมโครงการคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนทัน ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --