รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

          ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้อง ๑๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Jeremy Douglas ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน (Border Management) และแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการลดอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น โดยฝ่าย UNODC ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --