“ก.ยุติธรรม” แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

          ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในกิจกรรม “สัมพันธ์จากใจ สายใยชาวยุติธรรม” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความขอบคุณ และรำลึกถึงความดีงาม พร้อมทั้งน้อมคารวะต่อผู้ครบวาระเกษียณที่ได้สร้างคุณูปการต่อกระทรวงยุติธรรมและสังคมตลอดมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --