กระทรวงยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ทำคุณโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม

             ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงยุติธรรม ภายในงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Knowledge and Experience to Happiness ๒๐๑๘) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๒๐ คน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและบุคคลทั่วไปที่ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ ๔ อันที่เป็นที่ชมเชยยิ่ง จำนวน ๔๑ คน

              ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน ได้กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปอย่างมีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับเกียรติยศและความภาคภูมิใจตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --