"ก.ยุติธรรม” โดยกรมพินิจฯ พัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม "ในโครงการ "ปันฝัน ปันยิ้ม" ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol"

          ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol” ภายใต้โครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม” ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทัศนคติ และสติปัญญา เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก โรนัลดินโญ่ เกาโช่ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล และอดีตนักเตะสโมสรบาร์เซโลน่า มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝัน ปันยิ้ม ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มุ่งส่งเสริมนโยบายการคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬาหลายประเภท อาทิ กีฬาฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล และแบดมินตัน เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการกีฬาในเด็กและเยาวชนให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับแก่สังคม และสามารถผันตัวเองไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ การที่โครงการปันฝันปันยิ้ม ได้เชิญคุณโรนัลดินโญ่ เกาโช ซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านกีฬาฟุตบอล มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการมุ่งมั่นด้านกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยขอให้เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งเรื่องการฝึกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญ และสามารถนำไปต่อยอดการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --