รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการชายแดน สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

          ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พลตรี ตาน ทุต (Maj. Gen. Than Htut) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน และความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางพัฒนาทางเลือกตาม “ศาสตร์พระราชา” รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา การพัฒนาทางเลือก และการกำจัดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง ไทย - เมียนมา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --