กระทรวงยุติธรรม โดย ป.ป.ส. เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ จากออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ร่วมถก “การใช้กัญชาทางการแพทย์” เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

          ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์” พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากสถานทูตทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รับฟังการสัมมนาพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อรองรับกฎหมายที่จะออกใหม่ ให้เข้าใจว่าการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดในการรักษา โดยผู้มีประสบการณ์ควบคุมการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วม คือ ผู้ที่จะต้องออกกฎระเบียบ (Regulator) ในการควบคุมการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ โดยมีนักวิชาการในสายที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ เภสัช เกษตร สายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากกว่าบุคคลที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป เนื่องจากยังต้องเตรียมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อรองรับกฎหมายที่จะออกใหม่ ให้เข้าใจว่าการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถึงอย่างไรรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้ให้อย่างเร็วที่สุด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวัง เพราะเราต้องการนำส่วนที่ดีของกัญชาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยารักษาโรคที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รนำกัญชามาใช้เป็นยาเสริม หรือเป็นทางเลือกของแพทย์และผู้ป่วยเองในการรักษาโรค หรือเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างการรักษาโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --