รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย


          ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายลอเรนโซ การันตี (Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกันในด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-อิตาลี ต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --