กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำเครื่อง EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ๑ มกราคม ๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมคุมประพฤติ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมฯ และชมการสาธิตการใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมคนดีสู่สังคม และในขณะที่ประเทศไทยก้าวสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย และพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในด้านการดูแลผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกที่สำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในชุมชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการของศูนย์ควบคุมฯ และการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับชุมชน และส่งเสริมคนดีให้กลับสู่สังคม อันเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --