“กระทรวงยุติธรรม” ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”


          ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๕๕ น. ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Digital Government CITIZENinfo” และการเปิดตัวแอปพลิเคชัน CITIZENinfo พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล” จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการภายใต้แนวคิด 3D : Digital Data และ Design เปิดโหมดสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มพิกัด ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ติดต่อราชการได้ง่ายขึ้น

          โอกาสนี้ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” ระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หน่วยงานราชการ จำนวน ๑๙ กระทรวง และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --