รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด กองบิน ๔๑ เชียงใหม่


          ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และสนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟูเพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

          จากนั้นลงพื้นที่บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ทำให้ปัญหายาเสพติดลดลง โดยมีการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ในการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้มีอาชีพไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งฝึกอบรมแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างเยาวชนทายาทชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --