รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัย

             ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ และแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย คือ การประมาณการผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสถานพยาบาล กลุ่มโรคที่จะใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษา และแผนการวิจัย รวมทั้งพิจารณาแผนและมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ และแผนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

             พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ ผลักดันการมีส่วนร่วมในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เร่งดำเนินการและคาดว่าจะชี้แจงให้ความชัดเจนได้ภายในระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --