นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ ... เพื่อความปลอดภัยของสังคม”

          ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมใส่ใจ...เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรี โดยได้นำเสนอผลงานเด่นผ่านนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมปลอดภัย...เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ต้องการนำความเป็นธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยไม่ต้องร้องขอ ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง (Zone) ได้แก่

          ๑) เหลียวหลัง...ก่อนแลหน้า นำเสนอโครงการของกระทรวงยุติธรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) และกองทุนยุติธรรม

          ๒) ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) นำเสนอบริการที่สำคัญของโครงการฯ และสื่อในการเข้าถึงบริการของประชาชน ได้แก่ รถ Justice Care, Justice Care Application และตู้ Kiosk GovChannel ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม

          ๓) “ร้านกาแฟสร้างโอกาส” เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ซึ่งมีการสาธิตการทำกาแฟโดยฝีมือผู้ต้องขังจากร้านกาแฟวังจันทร์ Cook & Coff จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านกาแฟกำลังใจ สาขาเรือนจำเปิดดอยฮาง จังหวัดเชียงราย

          และ ๔) สมภพ....สู่ชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ นำเสนอประมวลภาพถ่ายและเรื่องราวของผู้พ้นโทษที่ประสบความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม โดยมี คุณหรั่ง อัครินทร์ ปูรี เป็นตัวแทนของผู้พ้นโทษในการสื่อสารประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม “จากปากคำผู้พ้นโทษ...ถึงนายกรัฐมนตรี” รวมทั้งมีการนำเสนอเพลงแร็ป (Rapper) แนะนำภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสร้างจุดสนให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --