การบังคับคดี ของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จก.

     กรณี  บ.สัมพันธ์ประกันภัย จก. ถูกคำสั่งจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ยุติการการดำเนินธุรกิจเพราะขาดสภาพคล่อง ไม่จ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัย   และได้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเพื่อจะได้ชำระค่าสินไหมแก่ประชาชนผู้เอาประกันจำนวนหลายพันราย    จนล่วงเลยมาเป็นเวลาจะเข้าสู่ปีที่ 9  ยังไม่มีความคืบหน้าที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินจากการบังคับคดี หรือจากกองทุนกรมการประกันภัยแต่อย่างใด

     ข้าพเจ้า ก็เป็นอีกรายหนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับผู้ทำประกันอีกหลายราย บางรายรอจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากกระบวนการที่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำประกันภัย ถึงแม้จะมีคำสั่งศาลและหนังสือแจ้งจากกรมบังคับดีว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับเงินในฐานะเจ้าหนี้ของ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย แล้วก็ตาม แต่ก็มิไดระบุวันเวลาที่จะได้รับแต่อย่างใด

     ข้าพเจ้า ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดวินิจฉัยสั่งการ ให้มีการดำเนินการชำระเงินที่แต่ละรายสำรองจ่ายซ่อมรถตนเองคืน(พร้อมดอกเบี้ย) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม และเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนผู้ทำประกันภัย และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ภายใต้การบริหารโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น มีการสั่งการที่รวดเร็ว เด็ดขาด และเบ็ดเสร็จ จึงเชื่อได้ว่าหน่วยงานทุกกระทรวงย่อมต้องมีการดำเนินการรวดเร็วในลักษณะเดียวกัน 

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าในรัฐบาลยุคที่ผ่านมา จะยุติลงภายใต้การบริหารกระทรวงของท่าน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


                                            ขอแสดงความนับถือ

                                            นายจิรายุส  ทะนสุข
                                 เจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด 

                                       ( รายที่ 2217 กรมบังคับดคี)
 

ความเห็นจาก ประวิทย์ เกิดผล

กระผมก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้แต่ผมอยากทราบเอกสารที่คปภ.ส่งมาให้แล้วกระผมได้ส่งกลับไปแล้วแต่ยังไม่เห็นรู้ข่าวหรือความคืบหน้าเลยจนขณะนี้จะครบ6เดือนแล้วครับขอความกรุณาท่านและหน่วยงานแจ้งข่าวให้ทราบด้วยครับว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก รณกร อนันต์

ผมก็เป็นอีกคนครับท่านรัฐมนตรี ทีรอมาตั้งแต่ 8-9 ปีที่แล้วที่รอมา จึงอยากให้ทางภาครัฐเร่งพิจารณาให้ทางกองทุนจ่ายทดแทนให้เจ้าหนี้สัมพันธ์ทั้งหมดไปก่อน แล้วให้กองทุนรับจากกรมบังคับคดีเพียงเจ้าเดียว

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -