ศาลปกครองทำผิดเสียเอง

ท่านคะดิฉันได้ไปสอบหลักสูตร กศป. รุ่นที่ ๗ (ศาลปกครอง)ได้แล้วแต่ถูกหน่วยงานและผู้บังคับบีญชากลั่นแกล้งไม่ให้ไปอบรมทั้งที่อนุมัติเรียร้อยแล้ว โดยกล่าวหาดิฉันและโปรโมทให้อีกคนหนึ่งไปแทน แต่เธอไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ แต่กลับมีชื่อสอบติด  ดิฉันทราบว่าผอ. ของดิฉันเองมี connection กลับผู้ใหญ่ที่ศาลปกครองเลยทำให้เธอสอบติดเพื่อจะเขี่ยดิฉันค่ะ ดิฉันอยู่กรมการแพทย์ค่ะ กำลังจะไปยื่นร้องเรียนความไม่ถูกต้องของผู้บริหารในกรมนี้ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ด้วยความเคารพ วีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2016, 17:32 »

 

ความเห็นจาก นางวีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์

ร้องเรียนกรมการแพทย์แล้ว เรื่องเงียบเช่นเคยค่ะ


- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก นางวีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์

ระบบยุติธรรมของไทยมีปัญหาตั้งแต่ระดับรากหญ้าในองค์เองเลยค่ะยังไม่ต้องออกไปฟ้องใครก็ตายเสียก่อนแล้ว


- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -