กำหนดเขียนจดหมายของเรือนจำ

อันที่จริงก็ไม่ค่อยมั่นใจว่า กระทรวงนี้ใช่เป็นหน่วยงานที่ดูแลและออกนโยบายของกรมราชทัณฑ์หรือไม่? ถ้าใช่อยากถามว่า นโยบายที่ห้ามนักโทษเด็ดขาดในเรือนจทั่วประเทศเขียนหาพ่อแม่หรือญาติมิตร ฉบับละไม่เกิน 20กว่าบรรทัด จริงหรือไม่? ถ้าใช่อยากทราบถึงเหตุผลในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับนี้มาได้อย่างไร? ใช้สมองส่วนไหนคิดเรื่องปัญญาอ่อนเช่นนี้ได้อย่างไร? อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงออกกฏกำหนดเรื่องนี้

 

ความเห็นจาก ธนยศ ธนาดิลกภัทร์ ธนาดิลกภัทร์

เคยเข้าไปอยู่ในนั้น  เขาไม่เคยห้ามนะคับ  แต่จะอ่านก่อนส่งออกมาข้างนอกแค่นั้นเองคับ  แต่ก็มีหลายๆอย่างที่กราราชทันเองต้องปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างคับ  เช่นการคุยกับญาติเวลาแค่ถนาที คือยังคุยไม่รู้เรื่องเลย ชึ่งมีแต่เสียๆกับเสียถ้าได้เข้าไปแล้ว   ไม่มีสิททำอะไร  ตามกฏหมายอาจมี  แต่พอเข้าไปแล้ว คนที่ไม่เคยเข้าเขาไม่รู้ว่าข้างในแย่ๆๆขนาดไหน  อยากรู้ถามได้้้ๆ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก ธนยศ ธนาดิลกภัทร์ ธนาดิลกภัทร์

เคยเข้าไปอยู่ในนั้น  เขาไม่เคยห้ามนะคับ  แต่จะอ่านก่อนส่งออกมาข้างนอกแค่นั้นเองคับ  แต่ก็มีหลายๆอย่างที่กราราชทันเองต้องปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างคับ  เช่นการคุยกับญาติเวลาแค่ถนาที คือยังคุยไม่รู้เรื่องเลย ชึ่งมีแต่เสียๆกับเสียถ้าได้เข้าไปแล้ว   ไม่มีสิททำอะไร  ตามกฏหมายอาจมี  แต่พอเข้าไปแล้ว คนที่ไม่เคยเข้าเขาไม่รู้ว่าข้างในแย่ๆๆขนาดไหน  อยากรู้ถามได้้้ๆ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก ธนยศ ธนาดิลกภัทร์ ธนาดิลกภัทร์

เคยเข้าไปอยู่ในนั้น  เขาไม่เคยห้ามนะคับ  แต่จะอ่านก่อนส่งออกมาข้างนอกแค่นั้นเองคับ  แต่ก็มีหลายๆอย่างที่กราราชทันเองต้องปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างคับ  เช่นการคุยกับญาติเวลาแค่ถนาที คือยังคุยไม่รู้เรื่องเลย ชึ่งมีแต่เสียๆกับเสียถ้าได้เข้าไปแล้ว   ไม่มีสิททำอะไร  ตามกฏหมายอาจมี  แต่พอเข้าไปแล้ว คนที่ไม่เคยเข้าเขาไม่รู้ว่าข้างในแย่ๆๆขนาดไหน  อยากรู้ถามได้้้ๆ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -