แก้ปัญหานักเรียนตีกัน

ผมอยากจะเรียนแนะนำ แก้ปัญหานักเรียนตีกัน


ให้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร ให้มีวิชาบังคับ แล้วให้แต่ละสถาบันเปิดสอนวิชาบังคับเหล่านั้น  แล้วให้นักเรียนสถาบันอื่นมาเรียน และ นักเรียนของสถาบันตัวเอง ต้องไปเรียนสถาบันอื่น


โดยวิชาบังคับเหล่านั้น อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ ของสถาบันแต่ละสภาบัน พร้อมทำกิจกรรมระหว่างที่ไปเรียนต่างสถาบันไปด้วย


สิ่งที่คาดว่าจะได้


ละลายพฤติกรรม

เคารพสถาบันอื่น

เลิกการตีกันครับ


จึงเรียนมาเพื่อการแก้ปัญหาแบบนอกกรอบครับ


แสดงความนับถืออย่างสูง

วรวร จันทขัน

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -