กรมการแพทย์เจ้าเก่าอีกแล้วค่ะท่าน

เรียนท่านรมว.ยุติธรรมดิฉันหมดหนทางแล้วค่ำ อธิบดี ปลัด ใช้อนาจในทางที่มิชอบให้อำนาจระเบียบข้าราชการ ๙๑ ตัดสินภายในให้ยุติเรื่องแล้ล้วให้คนผิดกมงอาญา ๑๕๗ ๒๖๔ ๑๑๒ พ้นคดีไม่มีมูลโดยไม่ดูพยานเอกสารที่ดิฉันนำเสนอเลย ทั้งนี้ภายหลังกลั่นแกล้งไม่ขึ้นเงิน อนุมัติให้ไปเรียน กม.ปกครองกศป.๗ แต่พอสอบได้ทำเรื่องกล่าวกลั่นแกล้งดิฉันอีก เพื่อจะส่งคนที่โปรดไปแทนทั้งที่ไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ เป็นการละเมิดทำให้ดิฉันได้รับความเสียหาย โดยมีมูลนิธิวัยจัยศาลปกครองให้ความร่วมมือในการทุจริตเกิดความเสียหายต่อดิฉัน ถามอะไปให้กรมตอบก็นิ่งเฉยไม่ตอบชี้แจงใดๆ ให้ทราบ ทีสำคัญคืออธิบดีให้อำนาจในทางมิชอบ ไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนปล่อยให้ข้ารชการทำผิดอาญาโดยไม่ต้องรับโทษ แสดงว่าอธิดีกมการแพทย์มีอำนาจเหนือประมวลกม.อาญา ท่านรมว.ช่วยตอบที่ค่ะว่าดิฉันควรทำอย่างไรดิฉันดำเนินการจนสุดทางแล้วตาม process แต่สู้อำนาจอืธิพลเถื่อนไม่ได้ ประเทศไทยคนระดับกลาง คนจนเข้าไม่ถึงสักเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำงานแบบเคร่งครัดและติดตามเรื่อง คงทำหน้าที่ธุรการส่งลูกไปต้นสังกัด และความขัดแย้งเกิดระหว่างผบ.กังผู้ให้บังคับบัญชา ใครตายคะ ท่านช่วยบอกหนทางดิฉันเถอะค่ะ ปีนี้ดิฉันครบ ๕๖ ปี เงินออมอยากเก็บไว้ใช้สอยเมื่อเกษีณไม่มีเงินไฟ้องร้องเค้าหรอกค่ะ แต่สียดายทีว่า ทำดีำไม่เคยได้ดี ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ วีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม 2016, 20:03 »

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -