นักโทษถูกศาลพิพากษาให้มีความผิดหนีออกนอกประเทศฟ้องร้องคนอื่นได้

ขอเสนอความคิดเห็นต่อท่านรัฐมนตรีฯดังนี้ครับ

คีอว่า  ผู้ท่ื่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและให้ลงโทษติดคุกแล้ว แต่ผู้นั้นกลับหลบหนีออกนอกประเทศไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย   แต่ผู้นั้นกลับฟ้องร้องกล่าวโทษคนอื่นได้อีก โดยผู้นั้นได้ใช้อำนาจศาลปิดปากคนอื่นไม่ให้กล่าวหาผู้นั้น ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม

หากไม่แก้ไขเรื่องดังกล่าวนี้ก็จะทำให้คนหลายคนถูกฟ้องร้องเพื่อปิดปากเพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนเสียเวลาเสียเงินทอง

ดังนั้นเพื่อความยุติธรรมผมเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้เสียใหม่ โดยตัดสิทธิ์ผู้กระทำผิดถูกลงโทษแต่หนีคดีไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องคนอื่นครับ

การที่เสนอความเห็นมาทางท่านรัฐมนตรีฯ ก็เพราะไม่ทราบว่าจะเสนอไปให้ใครครับ  

ขอฝากท่านรัฐมนตรีฯช่วยพิจารณาด้วยครับ และหากเห็นสมควรก็น่าจะกระทำโดยเร็วเพราะหลายคนกำลังเดือดร้อนอยู่ครับ

ขอขอบคุณครับ

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -