ความยุติธรรมในการสอบ

กราบเรียน ท่าน รมว.กระทรวงยุติรรม

กระผมขอร้องเรียนถึงความยุติธรรม ในการสอบเข้าเป็นพนักงานราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าทำไมถึงมีการเปิดสอบพนักงานราชการในตำแหน่งเดิมขึ้นมาใหม่ ในขณะที่ยังมีบัญชีรายชื่อผู้สอบได้เป็นตัวสำรองจากครั้งที่แล้วอีกหลายคน รวมทั้งตัวกระผมเองที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นระยะเวลา 2 ปี และปัจจุบันยังไม่เกินระยะเวลานับแต่วันขึ้นบัญชีผู้สอบได้
แต่ทำไมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถึงไม่เรียกตัวสำรองเข้าทำงานเมื่อมีตำแหน่งว่าง แต่กลับใช้วิธีเปิดสอบใหม่ ในตำแหน่งเดิมที่มีผู้สอบได้สำรองอีกหลายคน ยังไม่ถูกเรียกเข้าทำงาน
   กระผมทราบดีว่าในประกาศรับสมัครของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีการระบุเงื่อนไขในการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ไว้ คือ
  ข้อที่1 เมื่อเกินระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

  ข้อที่ 2 มีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก 

กรมพินิจฯ กลับใช้เงื่อนไขในข้อที่2 "ตัดโอกาส"การได้เข้าทำงานของผู้สอบได้สำรอง ทั้งที่ระยะเวลาในการสอบครั้งที่แล้ว จนมาถึงการรับสมัครใหม่ในตำแหน่งเดิม ผ่านมาเพียงแค่ 1 ปี คือ 

  ครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
  ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

***กระผมเป็นเพียงประชาชนคนนึง ที่แสวงหาความยุติธรรม ในขณะที่หาได้ยากยิ่ง แต่กระผมเชื่อว่าถ้าเป็นในยุคนี้สมัยนี้ ภายใต้การนำของท่าน ความยุติธรรมเพื่อลดการเหลือมล้ำจะมีอยู่จริง กระผมไม่รู้ว่าท่านจะได้อ่านข้อความนี้ไหม ลูกน้องของท่านจะให้ท่านอ่านหรือเปล่า
ซึ่งกระผมได้แต่หวังว่าท่านจะได้ยินเสียงของประชาชนบ้าง


ลูกทหารคนหนึ่ง


 

ความเห็นจาก เจ้าหน้าที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจฯ ไม่เคยยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันของพนักงานราชการ ที่ขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใดตามที่อ้างถึง บัญชีผู้สอบแข่งขันตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าวยังใช้ได้ในเขตที่ขึ้นบัญชีไว้ แต่กรมพินิจฯ มีพื้นที่  และตำแหน่งที่ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ จึุงมีการสอบในตำแหน่งที่ไม่มีบัญชี เพื่อไปใช้กับตำแหน่งและพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้

                                                                                กรมพินิจฯ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -