การจัดการผู้ต้องขัง

เรียน ท่านรัฐมนตรีที่เคารพ จากปัญหาจำนวนผู้ต้องขังล้นคุก ผมอยากเสนอแนวคิดอย่างนี้ครับ อยากให้มองผู้ต้องขังให้เป็นทรัพยากรแรงงานอย่างหนึ่ง ที่จะนำไปสร้างประโยชน์แก่ภาครัฐและตัวผู้ต้องขังเอง โครงการต่างๆของภาครัฐ ความต้องการของตลาดทั่วไป ในการผลิตอะไรก็ตามเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้แรงงาน ทั้งมีฝีมือหรือไร้ฝีมือ คนทุกคนล้วนมีความสามารถหรือศักยภาพที่แตกต่างกัน อยู่ที่ การจัดวางตำแหน่งงาน ให้เหมาะสมกับคน ในคุกเป็นระบบปิด โรงงานก็เป็นระบบปิดเช่นกัน ดังนั้นเราควรแปลงคุกให้เป็นโรงงานอย่างหนึ่งที่จะเป็นแหล่งฝึกอาชีพ เป็นโรงงานผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ภาครัฐต้องใช้หรือที่ตลาดต้องการ บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ขอมาช่วยสนับสนุนได้ ผู้ต้องขังที่ทำผิดซ้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกลัวบทลงโทษของกฎหมาย ไม่ชอบทำงานแต่อยากได้อยากมีอยากทำอะไรที่เหนื่อยน้อยแต่ได้เงินเยอะ สุดท้ายก็หาทางลัดและกลับเข้าไปสู่จุดเดิม. แนวคิดนี้ผมว่าถ้าทำให้เป็นรูปธรรมจริงจังก็น่าจะเกิดประโยชน์โดยรวมทั้งในแง่ของรายได้ จากเดิมที่ภาครัฐต้องจ่ายเงินสนับสนุนก็จะเปลี่ยนเป็นมีรายได้แทน คนที่พ้นโทษออกไปก็จะมีวิชาชีพติดตัวสามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดปัญหาการ ทำผิดซ้ำ จำนวนผู้ต้องขังที่มากมายล้นคุก ก็จะสร้างผลประโยชน์ได้มหาศาลเช่นกันครับ

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -