กฏหมายล้างมลทิน

เรียน พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ที่เคารพ

       จากภาพประวัติศาสตร์ที่ประชานชาวไทยร่วมใจ รวมใจ หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายความอาลัยพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 จะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยไม่มีการแบ่งแยก แบ่งกลุ่ม หรือ แบ่งสีและชนชั้น ตรงกันข้ามทุกๆ คนหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเพื่อพระองค์ท่าน  กระผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ พณฯ ท่านควรใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นการล้างสำนวนคดีต่างๆ ด้วยการออกกฏหมายล้างมลทินให้กับ ทหาร ตำรวจ ที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ ได้รับโทษและคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน  กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


 

ความเห็นจาก อรุณ เชื้อเขา

เรียน พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ที่เคารพ

       จากภาพประวัติศาสตร์ที่ประชานชาวไทยร่วมใจ รวมใจ หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายความอาลัยพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 จะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยไม่มีการแบ่งแยก แบ่งกลุ่ม หรือ แบ่งสีและชนชั้น ตรงกันข้ามทุกๆ คนหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเพื่อพระองค์ท่าน  กระผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ พณฯ ท่านควรใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นการล้างสำนวนคดีต่างๆ ด้วยการออกกฏหมายล้างมลทินให้กับ ทหาร ตำรวจ ที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ ได้รับโทษและคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน  กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -