ขอสอบถาม

''คุณธรรม'' สำคัญว่า ''ความสามารถ'' หรอครับ?

 

ความเห็นจาก อัญชลี พาเจริญ

สำคัญมากค่ะ เพราะถ้าคนเก่งมีความสามารถแต่เป็นคนไม่มีคุณธรรม สังคมเราจะเป็นอย่างไร 

เคยได้ยินไหมว่า "คนโง่ ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด" แต่ดิฉันเห็นต่าง ดิฉันเห็นว่า "คนโง่ เป็นเหยื่อของคนเลว" ต่างหาก

เพราะคนฉลาดไม่น้อยที่มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบใคร ไม่โกงใคร ... ?????

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 กันยายน 2016, 4:25 »

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -