ผลกระทบต่อธุรกิจและผลเสียจากการบังคับใช้มาตรการไม่ให้มีการจำหน่ายสุราใกล้บริเวณสถานศึกษา

เนื่องด้วยมีผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เป็นจำนวนมากที่ประกอบการอยู่ใกล้รัศมี300เมตรที่มีการกำหนดไว้ได้รับความเสียหายส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ทั้งที่เป็นสถานประกอบการ และร้านค้าของชำ และยังรวมไปลูกจ้างในร้าน ซึ่งบางร้านมีการประกอบกิจการมานานแล้วก่อนจะมีสถานศึกษา นอกจากนี้ร้านค้าใกล้เคียงที่อาศัยลูกจากสถานบริการดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้มีประชาชนขาดรายได้ขาดอาชีพเป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอความกรุณาช่วยพิจารณากฏหมายดังกล่าว

 

ความเห็นจาก ศรัณยพงศ์ วงษ์วิชาพานิช

การออกกฏหมายโดยวิธีการนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาการดื่มที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหา อีกส่วนหนึ่งยังสร้างปัญหากับกลุ่มที่รัฐบาลไม่ต้องการควบคุมอีกด้วย

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก วินัย แสงพรศรีอรุณ

รายได้ร้านอาหารที่มีสุราจำหน่าย จากทั้งหมดแบ่งเป็นดังนี้
  1. ผู้ที่เข้าทานอาหารโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 10%
  2. ผู้ที่เข้าทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 60%
  3. ผู้ที่เข้ามาดื่มเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 30%
จากการบังคับใช้กฏหมาย ตามคำสั่ง คสช. "ห้ามขายสุราใกล้สถานศึกษา" เท่ากับสถานประกอบจะเหลือรายได้เพียง 20-30% จากรายได้ทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้  ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่อง ร้านรถเข็น ร้านข้าวแกงและอื่นๆ ขาดทุนจนต้องปิดกิจการ ส่งผลให้นักดนตรีและพนักงานต่างๆ ตกงาน   ปชช.ชั้นกลางและรากหญ้าเดือดร้อน

 

 ***ผมเป็นคนไทย ปชช.ระดับกลางหาเช้ากินค่ำ ทำถูกต้อง ปฏิบัติและ เคร่งครัดในกฏหมายมาตลอด4ปีที่เปิดร้านมา. แต่วันนี้ผมกับต้องเป็นคนไทยที่ไม่มีที่ยืนในสังคมไทย  เพราะกฏหมายใหม่. ที่ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเลย. และยังมีอีกหลายครอบครัวที่เป็นเหมือนผม. ขอให้เสียงเล็กๆหนึ่งเสียงของผมส่งถึงท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ
  

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนคุณ วนชัย อุทินทุ , ศรัณยพงศ์ วงษ์วิชาพานิช 

การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม ประกาศสำนักนายนรัฐมนตรี เรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ๓๐๐ เมตร รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีมติให้ชะลอไปก่อน ส่วนใน คำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ ๖ ที่ระบุว่า "ห้ามมิให้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" นั้น ไม่ได้มีการระบุระยะทาง ในขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิม

- ดังนั้น หากร้านค้าของท่านไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับข้อกฎหมายที่มีอยู่ เช่น จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ในขณะนี้ ก็ยังสามารถค้าขายต่อไปได้ครับ

รมว.ยธ.

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 สิงหาคม 2015, 14:16 »

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก Prommin Phiophet

นับเป็นข่าวดีมากๆตั้งแต่หลายร้านโดนอ้าง ม.44และโดนปิดมาร่วมเดือนครับท่าน แล้วถ้าหาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่อนุญาติให้เปิด และ ถูกสั่งปิดทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายที่มีอยู่เดิม อย่างที่มีข่าวออกไป พวกเราจะทำอย่างไร หรือ ร้องเรียนได้ที่ไหนครับ คำตอบต่อไปนี้จะเป็นคำตอบที่เหมือนชุบชีวิตหลายๆคนเลยครับ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก ณัฐพงษ์ ธนากุลอนันต์

กฎหมายที่ออกมานั้น ท่านอาจไม่ทราบว่ามีผลกระทบในวงกว้างเช่นไร ยกตัวอย่างร้านผม มีลูกจ้าง20คนที่ประกอบอาชีพสุจริตต้องตกงาน ร้านขายข้าวรอบดึกระแวกนั้นคงไม่มีคน ร้านขายรถเข็นต่างๆรอบดึกคงขายไม่ได้ นักดนตรีที่รอตกงานอีกหลายชีวิต และสิ่งที่กล่าวมาก็ไปกระทบถึงตลาด รถแท๊กซี่ และชาวรากหญ้าที่เป็นผู้ผลิตต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย อันนี้เป็นโมเดลแค่1ร้าน ท่านลองคิดดูว่า กฎหมายนี้ออกมาผู้คนมากมายที่ประกอบอาชีพสุจริตในหลายๆอาชีพจะเป็นอย่างไร

เศรษฐกิจในประเทศจะเป็นอย่างไร หลายๆท่านอาจคิดว่าไม่มีผลอะไรมากมาย แต่ท่านลองมาอยู่ในจุดที่เราโดนสิครับ ใจเขาใจเราครับ ฝากด้วยครับ

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนคุณ วินัย แสงพรศรีอรุณ 
- ขณะนี้ ยังใช้กฎหมายเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ลงโทษคือผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายเดิม จะต้องถูกสั่งปิด การสั่งปิดสถานประกอบการนั้น แสดงว่าที่ผ่านมาได้กระทำผิดมาโดยตลอดครับ

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนคุณ Prommin Phiophet
-  จุดหลักคือ เจ้าหน้าที่สั่งลงโทษคนทำถูกไม่ได้ครับ หากมีปัญหา สามารถร้องเรียนมาที่ผม ทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ครับ

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนคุณ ณัฐพงษ์ ธนากุลอนันต์
- ขณะนี้ยังไม่ได้ห้ามครับ ยังคงเหมือนเดิม แต่ท่านอย่าผิดกฎหมายเดิม คือ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ห้ามเปิดเกินเวลา และเสียงดังเกินกำหนด ดังนั้นทำถูกไม่เดือดร้อนครับ 

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 

ความเห็นจาก วชิรพันธ์ ผิวเพชร

เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวเนื่องจากการปฎิบัติตามประกาศจากคณะ ศสช เกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบการใกล้สถานะศึกษา
โดยที่ทางผู้ประกอบการโซนหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้า วิภาวดีซอย2 ที่ได้ลงชื่อในเอกสารกลุ่มประกอบการหน้ามหาวิทยาลัย ได้ทำการปฎิบัติตามประการของทาง คสช อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ใช้บริการ
2. ห้ามแต่งกายชุดนักศึกษาใช้บริการ
3.ห้ามเสพหรือจำหน่ายยาเสพติด
4.ห้ามพกพาอาวุธ
5.ให้พกบัตรประชาชนติดตัว
6.ไม่ทำการแสดงเสียงดังรบกวนบริเวณโดยรอบและเกินกว่ากฏหมายกำหนด 
จนเป็นที่พอใจของผู้พักอาศัยโดยรอบและอ้างถึงคำตอบของท่านรัฐมนตรีข้างต้น ที่ตอบว่าหากไม่กระทำผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้นั้นได้มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้มีการกดดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งเจ้าพนักงานทุกภาคส่วนก็มาดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ยังมีการขอความร่วมมือห้ามมิให้มีการทำการแสดงดนตรีสด
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวของบก็ได้มีการทำการวัดความเข้มและความดังของเสียงมาโดยตลอดแต่ก็ไม่พบว่าเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
และการขอความร่วมมือห้ามมิให้แสดงดนตรีสด (ซึ่งตามปกติเป็นการจัดแสดง โฟล์คซอง และเครื่องดนตรีชิ้นเล็กซึ่งมิได้ก่เสียงรบกวนเกินกว่าการเปิดเพลงปกติแต่ประการใด ) ยังผลให้ส่งผลกระทบต่อนักร้องและนักดนตรีซึ่งกว่าครึ่งก็เป็นนัศึกษาที่ใช้ความสามารถและเวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษทั้งสิ้น ไม่มีงานทำ


ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการโซนหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าที่ได้ลงชื่อในเอกสารผู้ประกอบการหน้ามหาวิทยาลัย และจะดำเนินการยื่นหนังสือเปิดผนึกและเอกสารประกอบไปยังกระทรวงยุติธรรมในวันศุกร์ ที่16 ตุลาคม 2558 โดย มีใจความดังนี้
1.เอกสารการสอบถามผู้พักอาศัยรอบสถานประกอบการโดยมีลายลักอักษรและเอกสารยืนยันว่าทางผู้ประกอบการไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมามีบางคนแอบอ้างชื่อ ว่าได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด
2. เอกสารความร่วมมือของผู้ประกอบการทั้งที่จำหน่ายและไม่จำหน่ายสุรา รอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าได้รับผลกระทบจากการกระทำเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายนี้
3.ทั้งผู้ประกอบการ ทุกประเภท ผู้พักอาศัย พนักงาน นักดนตรี วินมอเตอร์ไซค์ ฯลฯมีความยินดีและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งและไม่คิดว่านโยบายนี้จะมาตัดทางทำมาหากินของประชาชนแต่อาจมีส่วนปลีกย่อยที่เจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จึงใคร่เรียนขอความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเรื่องการจัดแสดงดนตรีสดโดยไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในระแวกนี้ และเพื่อเป็นหลักการและแนวทางให้โซนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถหาช่องทางขอความเป็นธรรมได้


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง


- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -