ขอความเป็นธรรมให้กับชาวชุมชนหลังแม็คโครรังสิต

เนื่องด้วยชาวชุมชนหลังแม็คโครรังสิต กำลังได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนไล่ที่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ต้องการเข้าพบท่านค่ะ

 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

- ทางกระทรวงฯ ได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยท่านสามารถส่งหนังสือเข้ามาได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ครับ

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -