การแก้ไขพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พบป้ายไฟโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในหลายรูปแบบแต่...ผิดตามพรบ.แต่ยังตั้งตามจุดสถานบันเทิงทั่วไปทุกจังหวัด....ปัญหาคือพนักงานเจ้าหน้าที่. มีอำนาจในการเก็บเคลื่อนย้ายป้ายดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจได้หรือไม่...เพราะการปรับปรุงป้ายให้ถูกต้องช้ามากตั้งทิ้งไว้นานๆเสมือนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ อึดอัดในการทำงานมากและพบป้ายไฟโผล่มาแบบไม่รู้มาก่อน

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -