ขอความเป็นธรรมให้เเก่ร้านพวกผมด้วยคับ

ขอคำปรึกษาครับท่าน เนื่องจากผมได้เปิดกิจการร้านเหล้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีระยะห่างจากมหาลัยเกิน 300 เมตร เเละ ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตาม ม.44 คือ ไม่จำหน่ายสุราให้เเก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เปิดเกินเวลาเที่ยงคืน มีการตรวจค้นอาวุธ ไม่ให้เด็กนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาเข้ามาใช้บริการ เเละ มีการจัดโซนสูบบุหรี่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เเต่ร้านผมไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพราะตำรวจท้องที่ใช้คำว่าดุลยพินิจ บอกผมว่าร้านผมอยู่ใกล้สถานศึกษา เเละ บอกผมว่าร้านผมต้องปิดบริการ ถ้าเปิดทางตำรวจจะเข้ามาดำเนินคดีตามกฎหมาย เเละตลอดมาท้างร้านพวกผมได้ให้ความร่วมมือโดยการปิดชั่วคราว หรือ ขอความร่วมมือด้านอื่นมาโดยตลอดเเต่ตอนนี้พวกผมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งค่าเช่าจากเจ้าของโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายพยักกงานในร้าน ซึ่งเราไม่สามารถเลิกจ้างได้ เเละ ยังรวมไปถึงนักดนตรี ที่มาหารายได้จากทางร้าน เเละ ทางร้านยังมีการรับนักศึกษาพาททาม เเละ นักศึกษาที่ี่เป็นนักดนตรี ที่อยากส่งเสียตัวเองเรียนเป็นค่าเทอม ทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับ จากบางคนไม่เคยมีหนี้สินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน จึงอยากเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ว่าร้านพวกผมพร้อมที่จะปฎิบัติตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัดเเละพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในทุกๆเรื่อง ผมจึงอยากมาขอคำปรึกษาจากท่านครับ ว่าจะมีทางออกให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริตอย่างผมอย่างไรคับ เเละ ทาง สน.ราษฎ์บูรณะ ได้เสนอทางออกมาโดยการบอกว่า ให้หน่วยงานอื่นหรือผู้มีอำนาจมากกว่าผู้กำกับ ออกหนังสือคำสั่งมาว่า ตอนนี้คำว่าพื้นใกล้เคียงยังอนยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่คับ ขอเเสดงความ เคารพ เเละ นับถืออย่างสุง ครับท่าน โปรดดำรงความยุติธรรมให้ประชาชนด้วยครับ

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2015, 23:34 »

 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนคุณ วชร คงทน
          - เรื่องคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านอาหาร/สถานบันเทิงรอบสถานศึกษา และสถานที่อื่นๆ นั้น กฎข้อห้ามไม่ได้ออกมาบังคับใหม่เลย ได้แก่ ห้ามจำหน่ายสุรากับเยาวชนอายุไม่ถึง ๒๐ ปี /เสพยาเสพติด/เสียงดัง/เปิดเกินเวลาที่กำหนด เป็นมาตรการเดิมทั้งสิ้น ที่เพิ่มเติมคือ ถ้าผิดจากข้อห้ามนี้ จะถูกสั่งปิดถาวร / หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ดังนั้น ยังประกอบการได้ตามปกติถ้าทำถูกต้อง และไม่มีการออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา ๓๐๐ เมตร แต่อย่างใด
          - ที่ผ่านมามีผู้เอาเปรียบสังคม ทำลายเยาวชน ทำผิดกฎหมายเพื่อทำมาหากินกับความเจ็บปวดของผู้ปกครอง นอกจากทางราชการจะลงโทษแล้ว ต้องมีมาตรการทางสังคมด้วย ที่จะประณามผู้ประกอบการกลุ่มนี้
          - กรุณาได้แจ้งสถานที่ผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้เห็นเป็นใจ ขอบคุณครับ 

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -