การบังคับคดี ของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จก. ไม่มีความคืบหน้า

เรียน  ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ด้วยความเคารพ

        กรณี  บ.สัมพันธ์ประกันภัย จก. ถูกคำสั่งจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ยุติการการดำเนินธุรกิจเพราะขาดสภาพคล่อง ไม่จ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัย   และได้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเพื่อจะได้ชำระค่าสินไหมแก่ประชาชนผู้เอาประกันจำนวนหลายพันราย    จนล่วงเลยมาเป็นเวลาจะเข้าสู่ปีที่ 9  ยังไม่มีความคืบหน้าที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินจากการบังคับคดี หรือจากกองทุนกรมการประกันภัยแต่อย่างใด

        กรณีดังกล่าว  ข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุตรผู้เอาประกันภัย  ซึ่งบิดาได้ถึงแก่ชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยรถยนต์ที่เอาประกันภัย  และรถยนต์ก็ถูกบริษัทสัมพันธ์ฯ นำไปขาดซากเพื่อประเมินค่าสินไหม  แต่ก็ไม่ได้รับเงินค่าสินไหมเพราะบริษัทสัมพันธ์ฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินก่อน   จึงจำต้องรับภาระชำระค่างวดรถที่ค้างชำระแทนบิดาตามคำสั่งศาลจนถึงปัจจุบัน  

         ข้าพเจ้ายังเฝ้ารอเงินที่จะได้รับจากการบังคับคดี และจากกองทุนประกันภัย แต่ทั้งสองหน่วยงานก็อ้างกันไปมา  โดยกองทุนก็อ้างการบังคับคดีไม่เสร็จสิ้น  ส่วนการบังคับคดี  ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด  จึงขอความกรุณาถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้โปรดกรุณาช่วยเหลือเร่งรัดการบังคับคดีให้เสร็จสิ้นกระบวนการด้วยครับจะเป็นพระคุณแก่กระผมและประชาชนอีกนับหลายพันรายที่เฝ้ารอความหวัง

         ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

ความเห็นจาก นายสุมิตร ขมสนิท

 ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พบกับกรณีนี้ อยากขอทราบความคืบหน้าเช่นกัน

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -