ขอเรียนสอบถามเกียวกับ คำสั่ง คสช ที่22/2558 ครับ

เนื่องด้วยกระผมเปิดร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ซึ่งได้ก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน และแล้วเสร์จ เปิดกิจการในช่วงเดือนตุลาคม โดยได้รับใบอนุญาติจำหน่ายสุราเมื่อเดือนพฤจิกายน  เมื่อประมาณวันที่10 มกราคม2559 กระผมจึงได้ไปขอต่ออายุใบอนุญาติจำหน่ายสุรา แต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร อ.วารินชำราบได้แจ้งว่า ร้านกระผมอยู่ในเขตโซนนิ่งห้ามจำหน่ายสุราของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่สามารถต่อใบอนุญาติให้ได้ และแจ้งว่าในอนาคตอาจต้องรื้อหรือย้ายร้านจากบริเวณนี้ไม่งั้นจะถูกปิดกิจการ  เนื่องจากคำสั่งคสชที่ 22/2558 ซึ่งปัจจุบันร้านกระผมก็ได้ปฏิตามพรบ.จำหน่ายสุราอยู่เคร่งครัดและก็อยู่ห่างจากรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงประมาน400เมตร  จึงไม่ทราบว่าได้เข้าไปอยู่ในโซนนิ่งด้วยเหตุใด และเหตุใดจึงไม่ต่อใบอนุญาติจำหน่ายสุรา จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม ด้วยความเคารพ

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -