เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง

                   

เรียน  1.คุณโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

           2.คุณง้วน แซ่ลิ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด 

เรื่อง   รถยนต์กระบะมิตซู ป้ายแดง ชำรุด

ข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง ซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ เกียร์ออโต้ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 กทม. จาก บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆ และที่หนักหนาเรื่องซีนน้ำมันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือหลักจากเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 1000 กิโลเมตร ถึง เลขไมล์ 3879 จะพบน้ำมันรั่วซึมมาตลอด โดยยืนยันได้จากภาพถ่าย,หัวหน้าช่าง และเจ้าหน้าที่รับรถ ประจำศูนย์บริการมิตซู ทั้ง 4 ,คนใกล้ชิดที่พักอาศัย, คนใกล้ชิดที่ทำงาน

โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทมิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัดทราบตลอดระยะเวลา ผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองแจ้งเพียงว่าเป็นสารหล่อลื่นของอะไหล่  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดมาตลอด ให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อม กับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ แต่ก็ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ       โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจเช็ค ดังนี้

1. ศูนย์บริการ บ.มิตซู ออโต้ ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน  จำนวน 2 ครั้ง รวมเวลามากกว่า 4 วัน

2.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู พีพีเอส กม.4  จำนวน 2 ครั้ง 2วัน

3.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ลาดพร้าว 122 จำนวน 1 ครั้ง ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน

***ทั้ง 3 ศูนย์บริการข้างต้น ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์ หรือข้อมูลจากการปรึกษาหัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ สรุป เชื่อว่า อะไหล่ซีนชำรุดทั้ง 2 จุด ที่เกิดจากการประกอบจากโรงงาน  เพราะศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ตรวจเช็คพบว่า น้ำมันเกียร์ขาดหายไปเกือบ 2 ลิตร ***

     *กระทั่งข้าพเจ้าจนมุม ไม่มีทางออกที่ดีแล้ว เพราะ 1.ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้ร้องขอให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อมกับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ    2.หัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์ฯไม่กล้าดำเนินการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก เป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ,จุดที่ชำรุด มีความเสี่ยงสูง

     *ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวข้างต้นลงใน สื่อโซเซียล ซึ่งเป็นผลให้ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ยินยอมจะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาร่วมตรวจสอบให้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้า

4. นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 วันที่ 21/01/59 แต่เจ้าหน้าที่เทคนิคจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้ามาตรวจเช็ควันที่ 03/02/59 ตรวจสอบร่วมกับช่างประจำศูนย์บริการ พร้อมได้ถอดอะไหล่(ฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง) ผลสรุป ซีนรั่ว หรือชำรุด ทั้ง 2 จุด  อันเกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน

*วันที่ 5/02/59 ข้าพเจ้าเข้าไปตรวจดูรถยนต์ พบว่าอะไหล่หายไป ไม่มีฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง จึงได้ทวงถามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบครับ และ รถยนต์ก็ยังจอดค้างอยู่ที่ศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8

        จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้บริหาร คุณโมะริคาซุ ชกคิ และคุณง้วน แซ่ลิ้ม ว่าข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง เป็นลูกค้าที่ภักดีของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่พร้อมใช้งานจากศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย แต่รถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด  ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียเวลาอย่างมาก ,ความรู้สึกหดหู่ ,กระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน รายได้ และไม่ได้รับการให้บริการที่ดี  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีธรรมมาภิบาล การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ จริงใจ จึงใคร่อยากทราบว่าท่านจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ข้าพเจ้าอยากให้บริษัทรับผิดชอบมีดังนี้

1.ซื้อรถยนต์คืน       2.เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่    พร้อมเยี่ยวยาค่าเสียประโยชน์การใช้รถยนต์

จึงหวังว่าจะได้รับการพิจารณาและดูแลจากบริษัทฯของท่านเป็นอย่างดี

ขอนำความเพื่อปรึกษา หาทางออกครับ

ข้าพเจ้าซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 จาก บริษัทมิตซูออโต้ซิตี้ศรีนคริทร์ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558
เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆที่หนักหนาเรื่องซีนนำ้มันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือ เลขไมล์ 3879 โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย และบริษัทมิตซู ออโต้ซิตี้ ทราบตลอดระยะเวลา
โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้า 1. ศูนย์บริการมิตซูออโต้ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลามากกว่า 4 วัน
2.เข้าศูนย์มิตซู พีพีเอส กม.4 2 ครั้ง 2วัน
3.เข้าศูนย์มิตซู บ.เอเบิล ลาดพร้าว 122 ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน
***ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์***
4.วันนี้เข้าศูนย์มิตซู บริษัท กฤษฎากลการ (ประเทศไทย) จำกัด กม.8 ยังไม่ทราบเวลาที่ต้องรอครับ (21/01/59) และได้แจ้งนำส่งรถยนต์คืน บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย แล้วครับ
จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ว่าข้าพเจ้าซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาใช้งานหรือไม่ หรือการสูญเสียเวลาในการซ่อมแซมนี้ใครต้องรับผิดชอบครับ หรือรถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด ใครต้องรับผิดชอบ อย่างไรบ้างครับ
***สิ่งที่เรียกร้อง คือ ให้บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย และบริษัทมิตซู ออโต้ซิตี้ รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งครับ

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 มีนาคม 2016, 14:26 »

 

ความเห็นจาก นายพิพัฒน์ เพชรจง

                                                                                                                         4 มีนาคม 2559   

เรียน  1.คุณโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

           2.คุณง้วน แซ่ลิ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด 

เรื่อง   รถยนต์กระบะมิตซู ป้ายแดง ชำรุด

ข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง ซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ เกียร์ออโต้ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 กทม. จาก บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆ และที่หนักหนาเรื่องซีนน้ำมันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือหลักจากเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 1000 กิโลเมตร ถึง เลขไมล์ 3879 จะพบน้ำมันรั่วซึมมาตลอด โดยยืนยันได้จากภาพถ่าย,หัวหน้าช่าง และเจ้าหน้าที่รับรถ ประจำศูนย์บริการมิตซู ทั้ง 4 ,คนใกล้ชิดที่พักอาศัย, คนใกล้ชิดที่ทำงาน

โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทมิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัดทราบตลอดระยะเวลา ผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองแจ้งเพียงว่าเป็นสารหล่อลื่นของอะไหล่  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดมาตลอด ให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อม กับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ แต่ก็ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ       โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจเช็ค ดังนี้

1. ศูนย์บริการ บ.มิตซู ออโต้ ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน  จำนวน 2 ครั้ง รวมเวลามากกว่า 4 วัน

2.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู พีพีเอส กม.4  จำนวน 2 ครั้ง 2วัน

3.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ลาดพร้าว 122 จำนวน 1 ครั้ง ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน

***ทั้ง 3 ศูนย์บริการข้างต้น ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์ หรือข้อมูลจากการปรึกษาหัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ สรุป เชื่อว่า อะไหล่ซีนชำรุดทั้ง 2 จุด ที่เกิดจากการประกอบจากโรงงาน  เพราะศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ตรวจเช็คพบว่า น้ำมันเกียร์ขาดหายไปเกือบ 2 ลิตร ***

     *กระทั่งข้าพเจ้าจนมุม ไม่มีทางออกที่ดีแล้ว เพราะ 1.ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้ร้องขอให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อมกับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ    2.หัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์ฯไม่กล้าดำเนินการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก เป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ,จุดที่ชำรุด มีความเสี่ยงสูง

     *ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวข้างต้นลงใน สื่อโซเซียล ซึ่งเป็นผลให้ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ยินยอมจะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาร่วมตรวจสอบให้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้า

4. นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 วันที่ 21/01/59 แต่เจ้าหน้าที่เทคนิคจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้ามาตรวจเช็ควันที่ 03/02/59 ตรวจสอบร่วมกับช่างประจำศูนย์บริการ พร้อมได้ถอดอะไหล่(ฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง) ผลสรุป ซีนรั่ว หรือชำรุด ทั้ง 2 จุด  อันเกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน

*วันที่ 5/02/59 ข้าพเจ้าเข้าไปตรวจดูรถยนต์ พบว่าอะไหล่หายไป ไม่มีฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง จึงได้ทวงถามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบครับ และ รถยนต์ก็ยังจอดค้างอยู่ที่ศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8

        จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้บริหาร คุณโมะริคาซุ ชกคิ และคุณง้วน แซ่ลิ้ม ว่าข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง เป็นลูกค้าที่ภักดีของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่พร้อมใช้งานจากศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย แต่รถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด  ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียเวลาอย่างมาก ,ความรู้สึกหดหู่ ,กระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน รายได้ และไม่ได้รับการให้บริการที่ดี  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีธรรมมาภิบาล การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ จริงใจ จึงใคร่อยากทราบว่าท่านจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ข้าพเจ้าอยากให้บริษัทรับผิดชอบมีดังนี้

1.ซื้อรถยนต์คืน       2.เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่    พร้อมเยี่ยวยาค่าเสียประโยชน์การใช้รถยนต์

จึงหวังว่าจะได้รับการพิจารณาและดูแลจากบริษัทฯของท่านเป็นอย่างดี

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -