ขอให้ทบทวนการจัดทำเขตโซนนิ่งใกล้สถานศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่วัดเขตห่างรั้วถึง650 เมตร

เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาที่ดิน เจ้าของห้องเช่า อาคารพาณิชย์ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากการกำหนดเขตโซนนิ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อนิยามคำว่า "ใกล้" สถานศึกษาตามนโยบายของคสช  แต่การกำหนดเขตจากนิยามคำว่า "ใกล้เคียง"นั้น   ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขีดเส้นเขตโซนนิ่งห่างจากรั้วของมหาวิทยาลัยตามถนนด้านหน้าเป็นระยะทางกว่า500เมตรหรือครึ่งกิโล ทั้ง2ทิศทางและให้ลึกจากเกาะกลางเข้าไปอีก150เมตร  ทำให้ผู้ประกอบการรา้นค้า ร้านอาหารในเขตนั้นที่เปิดร้านหลังวันที่23 กค 58 ไม่สามารถต่อใบอนุญาตุจำหน่ายสุราในปี59ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เปิดร้านห่างจากรั้วม.อุบล ตั้งแต่400-500เมตร  ซึ่งผู้ประกอบการทุกร้านประกอบกิจการด้วยความสุจริตเสมอมา ไม่เคยมีปัญหากับชุมชนในพื้นที่และปฏิบัติตามกฏหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮออย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีหลากหลายเช่น พนักโรงงานในแถบนั้น พนักงานบริษัท กลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่ พนักงานมหาวิทยาลัย คณาจารย์ จึงไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา จึงอยากใคร่ขอความกรุณาจากท่านพิจารณาทบทวนเขตโซนนิ่งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินด้วยความสุจริตด้วยครับ เพราะพวกเราไม่ทราบว่าจะไปขอร้องหน่วยไหน เพราะไม่มีที่ใดฟังเสียงพวกเรา 

                                                                                     ด้วยความเคารพ

                                                                                 นายพัฒนพงศ์  งามเถื่อน

                                                      ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โทร0982466155

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -