สัมภาษณ์พิเศษ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น "กาฬสินธุ์โมเดลต้นแบบไทยแลนด์แฮปปิเนส ปฏิรูป ก.ยุติธรรมอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน" ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561