วิดีโอคลิป

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเด็นผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเด็นผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 1

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 1

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 2

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2558 ประเด็น “4 นำ 4 สร้าง กับงานเดินหน้ากระทรวงยุติธรรม”

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2558 ประเด็น “4 นำ 4 สร้าง กับงานเดินหน้ากระทรวงยุติธรรม”