ภาพกิจกรรม - กระทรวงยุติธรรม : MOJ.GO.TH

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

"สมศักดิ์" นำอธิบดี ​- ส.ส​. ลงพื้นที่เยี่ยมคุกเมืองกาญ แนะผู้ต้องขังเรียนรู้งานฝีมือพ้นโทษจะได้มีงานทำเลี้ยงชีพ

"สมศักดิ์" นำอธิบดี ​- ส.ส​. ลงพื้นที่เยี่ยมคุกเมืองกาญ แนะผู้ต้องขังเรียนรู้งานฝีมือพ้นโทษจะได้มีงานทำเลี้ยงชีพ ยันเอาจริงดันบริษัทรับนักโทษลดภาษี ให้นโยบายเยี่ยมญาติ-ยกระดับดูแลผู้ป่วย

รมว.ยธ. ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

รมว.ยธ. ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

รมว.ยธ. ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

กิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

กิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดสุโขทัย

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดสุโขทัย

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรมในข่าวอื่นๆ