แนะนำศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

แนะนำศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด”  โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ
การสัมมนาชี้แจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม  และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

การสัมมนาชี้แจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่