ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

แนะนำศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

แนะนำศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด”  โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

การสัมมนาชี้แจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

การสัมมนาชี้แจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม  และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่