ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม   และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ
ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขอใช้บริการกับกระทรวงยุติธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขอใช้บริการกับกระทรวงยุติธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม (Appication : Mind)

ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม (Appication : Mind)

กระทรวงยุติธรรม ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับคำขอใช้บริการด้านงานยุติธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์

กระทรวงยุติธรรม ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับคำขอใช้บริการด้านงานยุติธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์