ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีการมอบรางวัลเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายดีเด่น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พิธีการมอบรางวัลเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายดีเด่น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศ...

พิธีการมอบรางวัลเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันที่ 2พฤษภา...
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดีเพื่อ...

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และปร...
นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ ...

วันที่1 มีนาคม2566 เวลา09.00 น. นางสาวสุนันท์โชคดารานายกสมาคมสตรีเพื่อสตรีพร้อมด้วยนางณิภารัตน์เลิศอริยกฤติเลขาธิ...
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้มีการเชิญองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้มีการเชิญองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินของโครงการราชทัณฑ์ปั...

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และประธานคณะกรรมการ บริหารมู...
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาว...
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมเรือนจำกลางสงขลา จังหวัดสงขลา ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป็นการส่วนพระองค์)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

วันเสาร์ที่3ธันวาคม2565 เวลา 16.30น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพ และมอบกล้องถ่ายภาพ ให้กับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพ และมอบกล้องถ่ายภาพ ใ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพ และมอบกล้องถ่ายภาพ ให้กับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพ...
16 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอังคารที่ 16 สิง...
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อย่างต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำค...

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษ...
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ต้องขังที่ทำงานบริการสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชทานอาหารและเคร...
การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

วันที่ 5 เมษายน 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พ...
การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

การพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเงิน จำนวน1,000,000บาท ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปั...